Na záver pridávame zostrih poslednej prednášky Zeba Hourigana, ktorá pojednáva práve o cieľoch a zámeroch hudby v kresťanstve. (Celá séria prednášok - Zeb Hourigan)

Uvedomujeme si nebezpečenstvo špiritizmu a charizmatizmu v hudobných prejavoch?

Napriek jasným varovaniam Písma a Ducha Proroctva, propagácia takýchto hudobných skupín sa žiaľ objavila aj na oficiálnych adventistických stránkach a v obežníkoch posielaných do zborov. Tieto ukážky by každého úprimného človeka mali priviesť k zamysleniu.

 

http://www.awr.cz/kapely/team4d/

http://www.casd.cz/index.php?ID=5927

http://www.casd.sk/pozvanka-do-prahy-andel-13-nemam-zajem/