(soukromá kompilace citátů z děl Ellen G. Whiteové)

                Výběr kritických a mnohdy i zřídkakdy uváděných citátů na adresu poslední církve, jehož cílem je probudit a vyburcovat jednotlivé členy k úplnému odevzdání  každé oblasti našeho života našemu Pánu Ježíši Kristu.

                Kompilátor (sestavovatel) tohoto dílkaZe Sinaje do Kanánumravenčí práci sesbíral ze Svědectví pro církev, jakož i z jiných děl Ducha proroctví vzácný materiál, který velmi široce zachycuje nelichotivý stav Božího lidu.  Laodicejská církev se v něm nalézá pro svoji duchovní pýchu, vlažnost, slepotu a nahotu.(Zj 3,16.17) Ježíš, Věrný Svědek má však na tuto zhoubnou nemoc, kterou trpí Jeho církev lék - má řešení a radu! A právě tato rada a řešení, jsou nabízeny a z mnoha stran probírány i v tomto pojednání.

                Při studiu různých varujících výzev i napomenutí by čtenář neměl zapomenout na jednu ze základních pravd Písma, že zkoumavý pohled je potřeba věnovat především svému srdci a vlastnímu životu: „Každý si prozkoumá své vlastní dílo... a nebude se vynášet na účet druhého.“ (Gal 6,4 Petrů)  Pro celistvý obraz je také vhodné vyhledat kontext uváděných citátů. Např. zde: https://egwwritings.org/  nebo zde: http://www.ellenwhiteova.cz/

                Skutečný užitek z této kompilace mohou mít hlavně ti čtenáři, kteří se nejprve dostatečně seznámili s Boží láskou a milosrdenstvím, tak jak jsou např. zachyceny ve známějších standardních dílech autorky jako např. „Cesta ke Kristu“ nebo „Touha věků“.