o 3an

 

3an je internetový portál zdieľajúci média (audio a video záznamy, knihy, články) cirkvi adventistov siedmeho dňa.

 

Ciele

 

- zozbierať najhodnotnejšie materiály,

- vytvárať súhrnný prehľad o existujúcich médiách,

- pravidelne pridávať nové príspevky.

~~~~~~~~~~~

 

Komentáre k príspevkom

 

Komentáre sú povolené len pri niektorých príspevkoch. Po odoslaní komentára, ten musí byť najskôr potvrdený redaktorom, až tak sa objaví na stránke.

~~~~~~~~~~~

 

Autorský zákon

 

Tento portál nemá komerčný charakter a obsah je spravidla náboženského charakteru. Predpokladá sa, že autor diela (v zmysle autorského zákona) dáva súhlas na použitie svojho diela a zrieka sa náhrady odmeny. Predpokladá sa, že výrobcovia audio a video záznamov (poprípade vysielatelia) udeľujú právo na verejný prenos a zriekajú sa práva na odmenu. V opačnom prípade je dielo označené symbolom (c) a používa sa len vo veľmi skrátenej forme.

Ak nedopatrením dôjde k porušeniu autorských alebo majetkových práv, ospravedlňujeme sa a prosíme autorov alebo výrobcov o upozornenie.

~~~~~~~~~~~

 

Hodnotenie príspevkov

 

Hodnotenie príspevkov má pomôcť určiť duchovnú  hodnotu a dôležitosť v dnešných dňoch.

Príspevkom sa priradzujú

 

~~~~~~~~~~~

 

 

Svoje pripomienky a námety posielajte na adresu:

redakcia3an@gmail.com

~~~~~~~~~~~

 

 

            Kontakt

 

                Webmaster, redaktor

                Samuel Lefkovitš

                e-mail: samuel.lefkovits@netkosice.sk