Kontakty

Znamenia dnešnej doby - magazín pre podporu adventnej nádeje
registračné číslo MK - ISSN 1337-8759

Vydavateľ: Sion plus n.o., Pekná 2, 04001 Košice

Č.účtu: 520700-4200950746/8360 (mBank)

E-mail:
sionplus(at)centrum.sk
znameniadoby(at)centrum.sk

(at) = @