Rock-and-roll je hudobný štýl, ktorý podľa dobovej kritiky nemal šancu prežiť. Jedni ho zatracujú, iní zbožňujú, ďalší prehliadajú, ale on tu zostal. Neuznáva žiadne hranice, ani zemepisné, ani náboženské alebo vekové. Proste je tu, a či chceme alebo nie, ovplyvňuje súčasnú spoločnosť.

 

Autori prednášky, Pavla a Aleš Kociánovi, poznali účinky modernej hudby na vlastnej koži. Ako bývalí moderátori komerčnej rozhlasovej stanice sa stretli nielen s vplyvom rock-and-rollu na človeka, ale poznali i silu okultizmu, ktorý je v ňom obsiahnutý. Dnes sú manželia Kociánovi veriaci kresťania, adventisti. Vo svojej prednáške otvárajú aktuálne problémy, ktoré sa osobne dotýkajú každého z nás.

 

Vydalo: Radio HLAS NADĚJE © 1997