Prof. Dr. Walter Veith

Obsah prednášok

 

STAROBA PLANÉTY ZEM

Pondelok, 3.februára 1997

1. prednáška

 

Vek Zeme vo svetle geologického stĺpca a biblickej knihy Genesis.

Existuje súlad medzi informáciami Biblie a vekom hornín, vedou odhadovaným na milióny rokov?

 

REČ SKAMENELÍN

I. časť

Utorok, 4.februára 1997

2. prednáška

 

Porovnanie správ Biblie s hypotézami vyvodzovanými z nálezov skamenelín.

Sú skameneliny dôkazom vývoja života v priebehu miliónov rokov?

 

REČ SKAMENELÍN

II. časť

Streda, 5.februára 1997

3. prednáška

 

Pohyb kontinentu - ľadová doba a rozloženie fauny na planéte v pohľade biblickej knihy Genesis.

Prichádza do úvahy súlad medzi vedou a Bibliou?

 

PÔVOD ŽIVOTA

Piatok, 7.februára 1997

4. prednáška

 

Evolučný model vzniku života v konfrontácii s biblickou správou o stvorení.

Vznik náuky o pôvode druhov a hodnovernosť biblickej správy o potope.

 

PLANÉTA

V OHROZENÍ

Sobota, 8.februára 1997

5. prednáška

 

Ekologický stav našej planéty a jej vyhliadky do budúcnosti.

Existuje riešenie problému znečistenia planéty Zem?

 

ARCHEOLÓGIA

A BIBLIA

Pondelok, 10.februára 1997

6. prednáška

 

Autenticita Biblie v zornom uhle archeológie a histórie.

Obstojí tvrdenie Biblie, že je Bohom inšpirovanou knihou?

 


ANTIKRIST

Utorok, 11.februára 1997

7. prednáška

 

Ako identifikovať antikrista?

Má pravdu preterizmus, futurizmus alebo skutočne sa antikrist nachádza medzi nami?

 

TAJOMNÝ BABYLON

Streda, 12.februára 1997

8. prednáška

 

Demaskovanie falošného náboženského systému.

Drvivá väčšina populárnych kresťanských obyčají, praktík a symbolov pochádza z pohanstva.

Je možné, že satanský slnečný kult stále žije v modernom kresťanstve?

 

VÍNO OPÁJAJÚCE NÁRODY

Piatok, 14.februára 1997

9. prednáška

 

Ekumenické hnutie a jeho najnovšie plody. Náboženské oživenie.

Zaujímavé postrehy v aktivitách o zjednotenie všetkých cirkví.

Má ešte slovo protestant význam? Kto je hybnou silou týchto zjednocovacích snáh?

 

ZAČÍNA VEK VODNÁRA

Pondelok, 17.februára 1997

10. prednáška

 

Rozmach hnutia New Age v celosvetovom merítku.

Množstvo ľudí verí, že nieto smrti, nieto hriechu, všetci sme bohovia ...

To je živá filozofia tejto organizácie bez ústredia, so symbolmi slobodomurárstva, katolicizmu  a východného mysticizmu.

 

AKO ŽIŤ ZDRAVO

Nedeľa, 9.februára 1997

11. prednáška

 

Živočíšny priemysel v 20. storočí.

Výskyt chorôb u zvierat a u ľudí.

Je možné uniknúť všeobecnej hrozbe číhajúcej v množstvách produkovaných potravín?

Prosperita a blaho človeka do značnej miery závisí od stravy.

Avšak aj medzi „zdravými“ potravinami existujú menej zdravé.

Praktické rady pre priaznivcov a sympatizantov zdravého životného štýlu.

 

ŽIVOTNÁ CESTA PROF. VEITHA

Sobota, 8.februára 1997

 

Pútavý príbeh úspešného zástancu evolučnej teórie, ktorý nikdy nepripúšťal, že nad ním je Boh, ktorý má moc všetko stvoriť za 6 dní. Dnes si jeho moc pripomína každý 7. deň – v sobotu.

Táto skúsenosť iste povzbudí i Vašu vieru.