Sion plus

 

Sion plus je nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany a rozvoja kultúrnych a duchovných hodnôt. Náplňou organizácie je predovšetkým distribúcia kresťanskej literatúry, ktorá má dôležitý vplyv na morálnu úroveň obyvateľstva bez ohľadu na rasu, vzdelanie, náboženské presvedčenie alebo sociálne postavenie.

Rok založenia: 2000
IČO: 312 57 631

 

Kontakt

 

poštová adresa: P. O. Box R-34, 040 01 Košice, Slovenská republika
mobil: +421 944 951 800
e-mail: sionplus@centrum.sk
http://www.sionplus.sk

 

Náš tím:

 

 

 

                                               

               Benjamín Byrtus       Ing. Samuel Lefkovitš       Oľga Prokopová        Mgr. Salome Mower

                   Šéfredaktor             Technická redakcia                Ekonóm                      Konzultant

 

 

 

                                                      

                 Darina Šimová                 Pavol Pôda                Stanislav Šmida            Jana Kopilecová

              Sadzba, pre-press                     Tlač                         Foto, Video            GLOW koordinátor